Table of content

Volume 150, Number 4, 2008

Cover no. 4/2008


ZN WSOWL
2008; 150(4):1-4
ICID: 1126178
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

 ZADANIA ARTYLERII WE WSPARCIU OGNIOWYM

Jacek   NARLOCH
ZN WSOWL
2008; 150(4):5-18
ICID: 1126184
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WALKA Z REBELIANTAMI WYKORZYSTUJĄCYMI ŚRODKI ARTYLERYJSKIE W OPERACJACH NIEWOJENNYCH

Norbert   ŚWIĘTOCHOWSKI
ZN WSOWL
2008; 150(4):19-28
ICID: 1126187
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

REALIZACJA ĆWICZEŃ GRUPOWYCH NA KURSACH SPECJALISTYCZNYCH W KORPUSIE OSOBOWYM ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Marcin   LIBERACKI
ZN WSOWL
2008; 150(4):29-41
ICID: 1126190
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

NIEMIECKA KONCEPCJA ŻOŁNIERZA PRZYSZŁOŚCI Infanterist der Zukunft - Erweitertes System

Dariusz   BECMER
ZN WSOWL
2008; 150(4):42-52
ICID: 1126194
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZNACZENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Joanna   KACAŁA
ZN WSOWL
2008; 150(4):53-58
ICID: 1126198
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

CAPABILITY PACKAGE - PAKIETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU NATO SECURITY INVESTMENT PROGRAMME W POLSCE

Magdalena   STAWICKA, Marian   MOTYCZKA
ZN WSOWL
2008; 150(4):59-68
ICID: 1126204
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI POMOCOWYMI W NATO

Jarosław   WINIARSKI
ZN WSOWL
2008; 150(4):69-80
ICID: 1126207
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZNACZENIE MILITARNE PRUS WSCHODNICH W LATACH 1918 – 1939

Adam   SZYMANOWICZ, Artur   OLEJNIK
ZN WSOWL
2008; 150(4):81-90
ICID: 1126208
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

MNEMOTECHNIKA I „MAPY MYŚLI” JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ

Magdalena   MARIAN
ZN WSOWL
2008; 150(4):91-103
ICID: 1126212
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

MEDIA JAKO ŹRÓDŁO ZAGROŻEŃ PODCZAS IMPREZ MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE WIZYTY ELŻBIETY II W IRLANDII PÓŁNOCNEJ W 1977 ROKU

Kacper   RĘKAWEK
ZN WSOWL
2008; 150(4):104-116
ICID: 1126217
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W MISJACH STABILIZACYJNYCH I OPERACJACH POKOJOWYCH

Sławomir   HAJT, Grzegorz   STANKIEWICZ
ZN WSOWL
2008; 150(4):117-126
ICID: 1126223
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SPRAWOZDANIE Z III OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO EKSPLOLOG’2008

Kazimierz   KOWALSKI
ZN WSOWL
2008; 150(4):127-132
ICID: 1126228
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2008; 150(4):133-139
ICID: 1126234
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS