Table of content

Volume 147, Number 1, 2008

Cover no. 1/2008


ZN WSOWL
2008; 147(1):1-4
ICID: 1126328
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

PROBLEMY OCHRONY I OBRONY WOJSK W OPERACJACH POZA GRANICAMI KRAJU

Aleksander   WRONA
ZN WSOWL
2008; 147(1):5-16
ICID: 1126351
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

STRUKTURY ORGANIZACYJNE, ZADANIA I PRZEZNACZENIE PODODDZIAŁÓW DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NA SZCZEBLU ODDZIAŁU OGÓLNOWOJSKOWEGO

Marcin   LIBERACKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):17-27
ICID: 1126352
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

CHARAKTERYSTYKA MAPY TOPOGRAFICZNEJ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE PRZEZ DOWÓDCĘ PODODDZIAŁU

Zbigniew   SABATOWSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):28-40
ICID: 1126353
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

CHARAKTERYSTYKA IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH IED STOSOWANYCH W KONFLIKCIE IRACKIM

Piotr   SASKA, Franciszek   KLIMENTOWSKI, Piotr   KOWALCZYK
ZN WSOWL
2008; 147(1):41-57
ICID: 1126354
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH

Mariusz   FALKOWSKI, Antoni   MONDEL
ZN WSOWL
2008; 147(1):58-74
ICID: 1126355
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ANALIZA WYNIKÓW DOŚWIADCZALNYCH I OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH UZYSKANYCH PODCZAS BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH STALOWEGO DŹWIGARA MOSTU NISKOWODNEGO

Zbigniew   MAŃKO, Artur   DUCHACZEK
ZN WSOWL
2008; 147(1):75-87
ICID: 1126356
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WŁAŚCIWOŚCI OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA W MARSZU I W REJONACH ROZMIESZCZENIA WOJSK ZWIĄZKU TAKTYCZNEGO

Wojciech   WAWRZYNKIEWICZ, Jacek   SZLĘK
ZN WSOWL
2008; 147(1):88-103
ICID: 1126357
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

MOBILNE LABORATORIUM OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA – NOWY ELEMENT SYSTEMU WYKRYWANIA SKAŻEŃ

Paweł   MACIEJEWSKI, Waldemar   ROBAK
ZN WSOWL
2008; 147(1):104-112
ICID: 1126358
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW MAKROCYKLICZNYCH DO USUWANIA TOKSYCZNYCH KATIONÓW METALI Z ROZTWORÓW WODNYCH W PROCESIE FLOTACJI JONOWEJ

Paweł   MACIEJEWSKI, Waldemar   ROBAK, Małgorzata   ULEWICZ, Katarzyna   SOBIANOWSKA
ZN WSOWL
2008; 147(1):113-125
ICID: 1126359
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ TUNELE W ŚWIETLE NOWELIZACJI UMOWY ADR 2007 - 2009

Przemysław   MAJEWSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):126-135
ICID: 1126360
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZMIANY HEMODYNAMICZNE UKŁADU KRĄŻENIA SKOCZKÓW SPADO-CHRONOWYCH W ŚWIETLE SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO

Daniel   BOBROWSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):136-145
ICID: 1126362
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

KWANTYFIKACJA I ALOKACJA CZYNNIKÓW RYZYKA W SIECIOWYCH HARMONOGRAMACH BUDOWLANYCH

Dariusz   SKORUPKA
ZN WSOWL
2008; 147(1):145-159
ICID: 1126364
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD CONTROLLINGU W WOJSKU POLSKIM

Agnieszka   PARKITNA
ZN WSOWL
2008; 147(1):160-167
ICID: 1126365
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

OFFSET SZANSĄ DLA ROZWOJU I TRANSFERU TECHNOLOGII DO PRZEMYSŁU W POLSCE 

Magdalena   STAWICKA, Marian   MOTYCZKA
ZN WSOWL
2008; 147(1):168-177
ICID: 1126366
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WYKORZYSTANIE METODY STATYSTYCZNEJ KONTROLI PROCESU DO DOSKONALENIA OFERTY PROGRAMOWEJ KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA OFICERÓW KORPUSU OSOBOWEGO LOGISTYKI 

Kazimierz   KOWALSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):178-189
ICID: 1126367
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

UKŁAD WARSZAWSKI 1955 - 1991

Ryszard   KAŁUŻNY
ZN WSOWL
2008; 147(1):190-198
ICID: 1126368
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WOJNA DOMOWA W SOMALII 1991 - 2007

Szymon   NIEDZIELA
ZN WSOWL
2008; 147(1):199-208
ICID: 1126369
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PERSPEKTYWY ROZWOJU ARTYLERII WOJSK LĄDOWYCH

Norbert   ŚWIĘTOCHOWSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):209-216
ICID: 1126370
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ORGANIZACJA SZKOLENIA BATERII ARTYLERII

Mieczysław   CZUBALA
ZN WSOWL
2008; 147(1):217-223
ICID: 1126371
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ PLUTON WOJSK AEROMOBILNYCH

Marcin   MICHALSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):224-232
ICID: 1126372
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

GENEZA I ROZWÓJ KONSTRUKCJI SAMOCHODU PATROLOWO - IN-TERWENCYJNEGO

Przemysław   SIMIŃSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):234-241
ICID: 1126373
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

EKOLOGISTYKA – WYZWANIE, CZY WARUNEK KONIECZNY FUNKCJONOWANIA SZRP

Aneta   GÓRNIAK – BODZIANY, Marek   BODZIANY
ZN WSOWL
2008; 147(1):242-253
ICID: 1126374
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ŹRÓDŁA I SYMETRYZACJA RYZYKA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Bogusław   BARNASZEWSKI
ZN WSOWL
2008; 147(1):254-267
ICID: 1126376
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

Recenzja: ARTUR OSSOWSKI, TADEUSZ KOSSAKOWSKI 1888 – 1965. OD PIECHURA DO CZOŁGISTY, WARSZAWA 2002

Teodor  WÓJCIK
ZN WSOWL
2008; 147(1):268-272
ICID: 1126377
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

KRONIKA UCZELNI ZA ROK 2007

Krzysztof  PLAŻUK
ZN WSOWL
2008; 147(1):273-289
ICID: 1126378
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2008; 147(1):290-302
ICID: 1126379
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS