Table of content

Volume 146, Number 4, 2007

Cover no. 4/2007


ZN WSOWL
2007; 146(4):1-4
ICID: 1126332
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

WZAJEMNA MIESZALNOŚĆ I NAPIĘCIE MIĘDZYFAZOWE W WYBRANYCH CIEKŁYCH UKŁADACH ROZPUSZCZALNIK ORGANICZNY - WODA

Paweł   MACIEJEWSKI, Waldemar   ROBAK
ZN WSOWL
2007; 146(4):5-16
ICID: 1126496
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

TENDENCJE ROZWOJOWE SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Marek   WITKOWSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):17-32
ICID: 1126499
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZASTOSOWANIE ROZMYTEGO PROGRAMOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO W SIŁACH ZBROJNYCH

Dorota   KUCHTA
ZN WSOWL
2007; 146(4):33-41
ICID: 1126501
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE W 2006 ROKU

Magdalena   STAWICKA, Marian   MOTYCZKA
ZN WSOWL
2007; 146(4):42-54
ICID: 1126502
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SZKOLENIE TAKTYCZNE W OKRESIE TWORZENIA SZKÓŁ OFICERSKICH INŻYNIERII WOJSKOWEJ WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1923 - 1939

Piotr   JAKUBOSZCZAK
ZN WSOWL
2007; 146(4):55-62
ICID: 1126503
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PRYNCYPIA TECHNICZNE DO OPRACOWANIA MODELU SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO PROCES DOWODZENIA NA SZCZEBLU BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO/CZOŁGÓW

Artur   SZLESZYŃSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):63-76
ICID: 1126504
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

TYP UKOŃCZONEJ SZKOŁY WYŻSZEJ A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA SŁUCHACZY STU-DIUM OFICERSKIEGO
Dariusz   LENART
ZN WSOWL
2007; 146(4):77-88
ICID: 1126505
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ŚRODOWISKO WOJSKOWE JAKO SPECYFICZNE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Lesław   WEŁYCZKO
ZN WSOWL
2007; 146(4):89-102
ICID: 1126507
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

MOTYWY WYBORU ZAWODU OFICERA W WOJSKU POLSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Marcin   LIBERACKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):103-111
ICID: 1126509
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

DOWÓDCA PODODDZIAŁU W OBLICZU SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Joanna   ADAMCZYK, Józef   PUCHALSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):112-123
ICID: 1126508
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

BUDOWANIE ZESPOŁÓW W WARUNKACH PODODDZIAŁU

Wojciech   ZIELIŃSKI, Józef   PUCHALSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):124-133
ICID: 1126512
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SUKCES DOWÓDCY PODODDZIAŁU

Agnieszka   ŻABSKA, Józef   PUCHALSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):134-145
ICID: 1126513
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SAMOREALIZACJA W WARUNKACH SZKOŁY OFICERSKIEJ

Małgorzata   KOŚCIELNIAK, Józef   PUCHALSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):146-155
ICID: 1126514
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SIŁA MILITARNA – CZYNNIK REKONSTRUOWANY W STOSUNKACH MIĘ-DZYNARODOWYCH 

Bogusław   BARNASZEWSKI
ZN WSOWL
2007; 146(4):156-170
ICID: 1126515
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ROLE OF LANGUAGE TRAINING IN PROCESS OF ACADEMIC MOBILITY

Ludmila   KOLÁČKOVÁ, Jana   KOZÍLKOVÁ
ZN WSOWL
2007; 146(4):171-173
ICID: 1126517
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

KONCEPCJA OPTYMALIZACJI PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO PKW POPRZEZ WYKORZYSTANIE ZJAWISKA SYNERGII I DYWERSYFIKACJI 

Sławomir   HAJT
ZN WSOWL
2007; 146(4):174-186
ICID: 1126518
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W UJĘCIU ORGANIZACYJNO - PROCEDURALNYM

Marek   BODZIANY, Ryszard   CZUBA
ZN WSOWL
2007; 146(4):187-199
ICID: 1126519
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2007; 146(4):200-209
ICID: 1126521
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS