Table of content

Volume 145, Number 3, 2007

Cover no. 3/2007


ZN WSOWL
2007; 145(3):1-4
ICID: 1126331
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

ŚRODKI DOWODZENIA KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ I CZOŁGÓW ORAZ ICH WYKORZYSTANIE W SYSTEMIE ŁĄCZNOŚCI 

Marcin   LIBERACKI
ZN WSOWL
2007; 145(3):5-19
ICID: 1126522
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI UMOWY ADR 2007 - 2009

Przemysław   MAJEWSKI
ZN WSOWL
2007; 145(3):20-32
ICID: 1126523
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ORGANIZACJA, UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W POLSCE W LATACH 1919 - 1945

Marek   ANDRUSZKIEWICZ
ZN WSOWL
2007; 145(3):33-52
ICID: 1126524
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

POTRZEBY ZMIAN W TAKTYCE DZIAŁANIA PODODDZIAŁÓW WOJSK LĄDOWYCH

Marek   PYTEL
ZN WSOWL
2007; 145(3):53-67
ICID: 1126525
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ PODODDZIAŁY WOJSK CHEMICZNYCH W OPERACJACH INNYCH NIŻ WOJNA

Witalis   PELLOWSKI, Dariusz   SKORUPKA
ZN WSOWL
2007; 145(3):68-78
ICID: 1126526
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

METODA OCENY RYZYKA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INŻYNIERYJNO - BUDOW-LANYCH

Dariusz   SKORUPKA
ZN WSOWL
2007; 145(3):79-88
ICID: 1126527
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ANALIZA WPŁYWU PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO NA ZMIANĘ ROZKŁADU NAPRĘŻEŃ W ŚRODNIKU DŹWIGARA MOSTU NISKOWODNEGO

Zbigniew   MAŃKO, Artur   DUCHACZEK
ZN WSOWL
2007; 145(3):89-107
ICID: 1126528
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PROTON – IONNIZABLE LARIAT ETHERS – NEW GENERATION OF COLLECTORS IN ION FLOTATION PROCESS [JONIZOWANE ETERY LARIATOWE – NOWA GENERACJA KOLEKTORÓW W PROCESIE FLOTACJI JONOWEJ]

Paweł   MACIEJEWSKI, Waldemar   ROBAK , Małgorzata   ULEWICZ , Władysław   WALKOWIAK
ZN WSOWL
2007; 145(3):108-127
ICID: 1126529
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZMIANA A STABILNOŚĆ ŚRODOWISKA MIĘDZYNARODOWEGO

Bogusław   BARNASZEWSKI
ZN WSOWL
2007; 145(3):128-140
ICID: 1126530
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

UDZIAŁ POLSKICH PODODDZIAŁÓW LOGISTYCZNYCH W OPERACJI POKOJOWEJ UNIFIL W LIBANIE 

Marek   BODZIANY, Andrzej   DEKOWSKI
ZN WSOWL
2007; 145(3):141-150
ICID: 1126531
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ANALIZA DOŚWIADCZEŃ Z WOJNY RADZIECKO – AFGAŃSKIEJ (1978 – 1989) W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

Grzegorz   STANKIEWICZ, Robert   KOZIEJ
ZN WSOWL
2007; 145(3):151-157
ICID: 1126532
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA I JEJ WYZWANIA

Andrzej   BUJAK
ZN WSOWL
2007; 145(3):158-170
ICID: 1126533
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2007; 145(3):171-178
ICID: 1126534
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS