Table of content

Volume 144, Number 2, 2007

Cover no. 2/2007


ZN WSOWL
2007; 144(2):1-4
ICID: 1126330
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTANIA WYKRYWACZY MIN PRZEZ POLSKICH I AMERYKAŃSKICH SAPERÓW W AFGANISTANIE 

Tomasz   CISZEWSKI, Piotr   GRZEGORZEWSKI
ZN WSOWL
2007; 144(2):5-17
ICID: 1126777
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PODODDZIAŁY ZMECHANIZOWANE W DZIAŁANIACH POWIETRZNO-LĄDOWYCH

Marek   PYTEL, Zbigniew   GROBELNY
ZN WSOWL
2007; 144(2):18-32
ICID: 1126780
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PROJEKTY BEZZAŁOGOWYCH SYSTEMÓW LATAJĄCYCH KLASY III – IV W PRZYSZŁYM SYS-TEMIE WALKI
Dariusz   BECMER
ZN WSOWL
2007; 144(2):33-44
ICID: 1126782
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNEJ POLOWEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI STANOWISKA DOWODZENIA BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W ASPEKCIE WPROWADZANIA NA WYPOSAŻENIE WOJSK CYFROWEGO SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI

Henryk   ŁUKASIEWICZ
ZN WSOWL
2007; 144(2):45-61
ICID: 1126783
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

BADANIA NISKOCYKLOWE DWUTEOWNIKÓW STALOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO BUDOWY MOSTÓW NISKOWODNYCH CZ. II

Zbigniew   MAŃKO, Artur   DUCHACZEK
ZN WSOWL
2007; 144(2):61-75
ICID: 1126785
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZWIĄZKI TAKTYCZNE I ODDZIAŁY POLSKICH WOJSK PANCERNYCH I ZME-CHANIZOWANYCH W LATACH 1945 – 1970. ZMIANY ORGANIZACYJNE

Jerzy   KAJETANOWICZ
ZN WSOWL
2007; 144(2):76-87
ICID: 1126787
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

OFICEROWIE ARMII RADZIECKIEJ W POLSKICH WOJSKACH LĄDOWYCH 1945-1956

Ryszard   KAŁUŻNY
ZN WSOWL
2007; 144(2):88-102
ICID: 1126788
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

KSZTAŁCENIE POLSKICH KADR WOJSK SAPERSKICH NA POZIOMIE WYŻSZYM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Piotr   JAKUBOSZCZAK
ZN WSOWL
2007; 144(2):103-113
ICID: 1126790
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

AKTUALNE PRZESŁANKI KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY

Bogusław   BARNASZEWSKI
ZN WSOWL
2007; 144(2):114-120
ICID: 1126792
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZADANIA POLSKIEGO BATALIONU LOGISTYCZNEGO W NOWEJ STRUKTURZE SIŁ POKOJOWYCH UNFIL - 2

Mirosław   SMOLAREK
ZN WSOWL
2007; 144(2):121-132
ICID: 1126794
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI OSOBOWYMI NA POTRZEBY MOBILIZACYJNE I WOJENNE SIŁ ZBROJNYCH RP

Waldemar   KRUPIŃSKI
ZN WSOWL
2007; 144(2):132-135
ICID: 1126793
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ W TOPOGRAFII WOJSKOWEJ

Zbigniew   SABATOWSKI
ZN WSOWL
2007; 144(2):136-144
ICID: 1126796
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

SPRAWOZDANIE Z III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z CYKLU „KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE – ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE POCZĄTKU XXI w.”

Krzysztof   PLAŻUK
ZN WSOWL
2007; 144(2):145-148
ICID: 1126797
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2007; 144(2):149-155
ICID: 1126798
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS