Table of content

Volume 143, Number 1, 2007

Cover no. 1/2008


ZN WSOWL
2007; 143(1):1-4
ICID: 1126329
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

GRZEGORZEWSKI: ZADANIA INŻYNIERYJNE WYKONYWANE PRZEZ SAPERÓW POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W AFGANISTANIE

Tomasz   CISZEWSKI, Piotr   GRZEGORZEWSKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):5-17
ICID: 1126804
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WOJSKOWY TRANSPORT STRATEGICZNY JAKO WYZWANIE DLA SIŁ ZBROJNYCH RP

Marek   BENEC, Tomasz   SMAL
ZN WSOWL
2007; 143(1):18-32
ICID: 1126806
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

BEZZAŁOGOWE SYSTEMY LATAJĄCE KLASY I – II W PRZYSZŁYM SYSTEMIE WALKI

Dariusz   BECMER
ZN WSOWL
2007; 143(1):33-44
ICID: 1126808
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI STANOWISKA DOWODZENIA BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ W PROCESIE KIEROWANIA MOBILNYM SYSTEMEM ŁĄCZNOŚCI

Marcin   LIBERACKI, Artur   SZLESZYŃSKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):45-60
ICID: 1126811
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ŚRODKI CHEMICZNE I BIOLOGICZNE O DZIAŁANIU NIEZABIJAJĄCYM, CZ. II.

Marian   ŻUBER
ZN WSOWL
2007; 143(1):61-75
ICID: 1126813
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO W POLSCE (1945 – 1967)

Ryszard   KAŁUŻNY, Dariusz   KOZERAWSKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):76-87
ICID: 1126814
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

WSPÓŁPRACA WYŻSZYCH UCZELNI WOJSKOWYCH Z KRAJOWYMI ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI W LATACH 1947 - 1967

Dariusz   KOZERAWSKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):88-101
ICID: 1126817
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE OPERACJI POKOJOWEJ UNDOF W SYRII

Marek   BODZIANY, Tomasz   SMAL
ZN WSOWL
2007; 143(1):103-113
ICID: 1126818
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

MODERNIZACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA PODCHORĄŻYCH WSOWL NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE – WYZWANIA I POSTULATY

Józef   LEDZIANOWSKI, Andrzej   MICHALUK
ZN WSOWL
2007; 143(1):114-120
ICID: 1126822
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU W LATACH 1994 - 2000

Adam   WIERZBICKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):121-131
ICID: 1126825
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

ZMIANY W STRUKTURACH, UZBROJENIU I SPOSOBACH PROWADZENIA DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU W WYBRANYCH PAŃSTWACH NATO

Czesław   DĄBROWSKI, Zbigniew   GROBELNY
ZN WSOWL
2007; 143(1):132-142
ICID: 1126826
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

FUNKCJONOWANIE KBR-U CAMP ECHO W CZASIE VII ZMIANY PKW IRAK

Przemysław   MAJEWSKI
ZN WSOWL
2007; 143(1):143-152
ICID: 1126828
IC™ Value: 2.40
ABSTRACT  PDF  STATS

III KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „KATASTROFY NATURALNE I CYWILIZACYJNE – ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE POCZĄTKU XXI w.”


ZN WSOWL
2007; 143(1):153-154
ICID: 1126832
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS

NOTY BIBLIOGRAFICZNE


ZN WSOWL
2007; 143(1):155-161
ICID: 1126833
IC™ Value: 1.50
ABSTRACT  PDF  STATS