2(164) 2012 Artur DUCHACZEK, Zbigniew MAŃKO

Analiza wytrzymałościowa poprzecznicy mostu składanego typu DMS – 65

 

Cytuj ten artykuł

A. Duchaczek, Z. Mańko, Analiza wytrzymałościowa poprzecznicy mostu składanego typu DMS – 65, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 2(164), Wrocław 2012, s. 268-281.

Streszczenie

W pracy przeprowadzono analizę wytrzymałościową belki poprzecznej mostu składanego typu DMS – 65 w celu zidentyfikowania najbardziej wytężonych miejsc w jej przekrojach. Analizy dokonano pod kątem uzasadnienia lub wykluczenia potrzeby stosowania wszystkich aktualnie występujących w jej środniku otworów konstrukcyjnych.

Literatura

  1. Hołownia K., Mosty składane. Szybko, łatwo, doraźnie, [online]. [dostęp: 12.12.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.mostyskladane.ker.pl/galeria.html.
  2. Marszałek J., Jarzyna R., Bryda P., Chmielewski R., Jakubowski G., Marcinkowski R., Rymsza J., Mosty składane. Projektowanie, budowa i eksploatacja, GDDKiA, Warszawa 2005.
  3. Zarządzenia Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych, Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 13.
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Na usługę renowacji (malowania) elementów konstrukcyjnych drogowego mostu składanego (DMS-65)”. [online]. [dostęp: 12.12.2011]. Dostępny w Internecie: http://11rbm.wp.mil.pl/przpliki/ SIWZ041PN09.pdf.
  5. Military load classification of bridges, ferries, rafts and vehicles Stanag 2021,wersja 6 z dnia 7 września 2006 r.
  6. Drogowy Most Składany DMS–65. Budowa i eksploatacja. MON, Główne Kwatermistrzostwo WP, Szef. Kom. 135/79, Warszawa 1981.

 

Thursday the 24th.